บุญล้นท่วมใจ ไฮโซผิง เข้ากราบพระสังฆราช

วันที่ 1 พ.ย. 62  18:29 น.
บุญล้นท่วมใจ ไฮโซผิง เข้ากราบพระสังฆราช

งานบุญขอให้บอก พร้อมมากไวจริง ไฮโซผิง สุภาวดี ทัพมาลัย นักธุรกิจสาวใหญ่สายบุญ และผู้อำนวยการสร้างหนังแนวพระพุทธศาสนา พร้อมคณะ เช่น นักข่าวบันเทิงตัวแม่สวยสุดขีด ช่วงเช้าวันนี้ตั้งจิตพุ่งไปที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อไปกราบไหว้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เพื่อขอรับประทานผ้าไตร เชิญไปถวาย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ที่รัฐพิหาร อินเดีย พระอุปัชฌาชย์ในโครงการบุญใหญ่ อุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม 92 ปี ตม.(กองตรวจคนเข้าเมือง) ไทยใต้ร่มพระบารมี ช่วงวันที่ 6-20 พฤศจิกายนนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ihothit (@ihothit) on