วันที่ 9 ก.ค. 62  10:36 น.
หล่อสวยไปก็เท่านั้น ระยะยาวอยู่ได้ไม่ยืด ดาราที่ฉลาดจริงๆ จึงต้องขยันหมั่นเติมอาหารสมอง ให้ตัวเองเรื่อยๆ ไฝ่เรียนรู้ไม่หยุดเรื่อยๆ เพราะความรู้จะทำให้องอาจอย่างแท้จริง เป็นคนเต็มคน ได้อย่างสมบูรณ์แบบแท้จริง   มหาวิทยาลัยดีๆ ในเมืองไทยมีหลา ..

วันที่ 16 มี.ค. 62  11:26 น.
ระเบิดสมองต่อไปอย่างได้หยุด คนฉลาดเลือก ต้องเลือกแต่สิ่งดีๆ เสมอให้กับตัวเอง คนฉลาดใช้ชีวิต จะรู้ว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด อย่าหยุดที่จะค้นคว้าแสวงหาความรู้ใส่สมอง ดาราดังหลายคน เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University เพราะตรวจอย่างดี ..
ไม่ดีจริง ไม่กล้าบอกต่อนะ ดีจริงต้องรีบบอกต่อรัวๆ ไปเลย เข้า ..