วันที่ 20 มิ.ย. 63  10:19 น.
ยิ่งกว่าตาทิพย์ รู้อนาคตได้ อย่างไม่น่าเชื่อ หมอดูฮอตแรงระดับโลก ที่ยังแรงๆ ต่อไปได้อีกๆ ปากต่อปากมานานหลายปีแล้ว และยังไม่ทีท่าจะหยุดแรงได้เลย กับการไปดูดวง กับหมอดูมะตีตี้ พม่า ที่แรงพุ่งระดับโลกมานานหลายปีแล้ว     ..