วันที่ 9 ก.ค. 62  10:36 น.
หล่อสวยไปก็เท่านั้น ระยะยาวอยู่ได้ไม่ยืด ดาราที่ฉลาดจริงๆ จึงต้องขยันหมั่นเติมอาหารสมอง ให้ตัวเองเรื่อยๆ ไฝ่เรียนรู้ไม่หยุดเรื่อยๆ เพราะความรู้จะทำให้องอาจอย่างแท้จริง เป็นคนเต็มคน ได้อย่างสมบูรณ์แบบแท้จริง   มหาวิทยาลัยดีๆ ในเมืองไทยมีหลา ..