วันที่ 26 ก.พ. 63  08:22 น.
ล็อกวันไว้เลย ต้องรีบพุ่งไปนะ ไปรอเจอตัวเป็นๆ ป๋วย ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ จิตกรเอกชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลในระดับโลก หลังจาก ป๋วย ชูศิษฐ์ จิตรกรชื่อดัง ประสบความสำเร็จอย่างสูง กับการร่วมเป็นวิทยากรในงานอาร์ทิสต์ทอล์ค Artist Talk ครั้งที่ผ่านมา ..