วันที่ 20 ก.ค. 63  15:00 น.
อย่าหยุดปัง รอๆ รออีกหน่อย ศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2020 นี้แล้ว ชาวแฟชั่นจัดๆ จริงๆ มาเจอกันได้ ดีไซเนอร์ตัวแม่ตัวจริง เจ้าของแบรนด์ อูกัส UKAS ฉายา อูกัสปริ๊นเซสออฟอาร์ต UKAS Princess Of Art ไก่ อูกัส พีร์อุมากร วระเศรษฐ์ถาพร    ..