วันที่ 24 พ.ค. 64  17:06 น.
ยังๆ ไว้ใจไม่ได้ คลัสเตอร์โควิด Covid ใหม่ๆ โผล่ออกมาเรื่อยๆ ในขณะที่วัคซีคดีมีคุณภาพ รัฐบาลไทยยังไม่เร่งรีบนำเข้าด่วนๆ มาให้คนไทยได้ฉีดกัน โควิดยังน่ากลัวอยู่ ต้องระวังตัวกันให้ดีๆ โควิด Covid ร้ายยังไม่จบ น้ำใจที่จะให้ก็เลยยิ่งต้องเติมตลอด ทีมดาร ..